Kunstzinnige therapie

De creatieve therapeutische sessies - doorgaans beeldende therapie genoemd - kunnen zorgen voor het hervinden van het evenwicht tussen ratio, gevoelsleven en handelen. Als u bepaalde klachten ervaart, is deze balans doorgaans verstoord. Er kan dan sprake zijn van bepaalde eenzijdigheden op verschillende gebieden, bijvoorbeeld: teveel denken, te impulsief handelen, te weinig grip hebben op emoties. Door de juiste kunstzinnige opdrachten aan te bieden kunnen deze gebieden waar nodig geactiveerd, gecontroleerd of gekalmeerd worden. Daarnaast spreekt beeldende therapie het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan.

Bij tal van klachten (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal) is het een werkzame therapie. Denk bijvoorbeeld aan innerlijke onrust, onverwerkt verdriet, lage eigenwaarde, angst- of spanningsklachten, weinig vitaliteit, sombere en/of eenzame gevoelens, steeds opnieuw vervallen in dezelfde gedachtepatronen of handelingen, enzovoorts. Beeldende therapie kan u de controle over uzelf en uw leven teruggeven.

     

Beeldende therapie is een non-verbale therapievorm. Dit betekent dat de gespreksvoering niet leidend is maar begeleidend. Niet zozeer het resultaat is van belang, maar het creatieve proces. Tijdens dit creatieve proces kan geoefend worden met uitdagingen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Beeldende therapie - het scheppen van beelden - laat een ander perspectief zien en leidt tot nieuwe inzichten. Zelf iets creëren zorgt ook voor zelfvertrouwen en zingeving. Daarnaast kan beeldende therapie u helpen meer bewust aanwezig te zijn in het moment, wat overzicht en rust biedt.

Als u meer wilt weten over beeldende therapie, kunt u hier terecht op de website van de Nederlandse Vereniging Vaktherapie-Antroposofisch Geïnspireerd (voorheen Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën).