Informatie voor naasten

Deze informatie is bedoeld voor geïnteresseerden zoals familieleden, verzorgenden en andere betrokkenen van de oudere.

Ik bied waardevolle momenten die helemaal in het teken van de betreffende oudere staan. Het draait om gezelschap en creatief bezig zijn. Door middel van mijn bezoek en het kunstzinnig werken kan de oudere zich weer verbonden voelen met zichzelf en met de buitenwereld. Het kunstzinnig werken kan de blik verleggen en als dat nodig is acceptatie teweegbrengen met betrekking tot het ouder worden. De oudere komt op die manier lekkerder in zijn/haar vel te zitten en staat zo meer in zijn/haar kracht, wat belangrijk is in deze kwetsbare levensfase. Een gezond welzijnsniveau hangt heel erg samen met de mate waarin een mens zingeving ervaart. Voor ouderen ligt dit iets lastiger als zij voorheen zingeving beleefden door een activiteit die hen nu moeizamer afgaat. "Creatief actief" zijn kan nog wel.

Als een oudere te maken heeft met bepaalde uitdagingen, kunnen de creatieve sessies met een therapeutisch karakter geschikt zijn. Bijvoorbeeld bij somberheid en/of eenzaamheid: ik kan de oudere laten zien wat er voor hem/haar mogelijk is op creatief gebied, zodat de focus verlegd wordt van de beperkingen naar de mogelijkheden en van een zinloos gevoel naar een zinvol gevoel. Dit gaat ook op voor fysieke beperkingen.

Een ander voorbeeld is dat onzekerheid een rol kan gaan spelen bij het ouder worden; onzekerheid over de afnemende krachten van het lichaam en over het leven wat geleefd is en niet opnieuw gedaan kan worden. Het kunstzinnig werken kan zorgen voor meer zelfvertrouwen, zodat de mogelijkheden keer op keer uitgebreid kunnen worden en er een groeiend gevoel van tevredenheid over het eigen kunnen en eigen leven ontstaat.

Bij (beginnende) dementie kan kunstzinnig werken ook heel prettig zijn. Ritme, regelmaat en structuur zijn dan belangrijk in zowel mijn houding en aanpak als in de aangeboden kunstzinnige opdrachten.

Als naaste kunt u niet altijd zelf genoeg aandacht aan de oudere besteden als u ver weg woont of een druk leven heeft. In die zin help ik niet alleen de oudere, maar ook u. Ik houd frequent een vinger aan de pols en kan mijn waarnemingen desgewenst naar u terugkoppelen. 

Nieuwsgierig?

Niet elke oudere is in staat om zelf contact met mij op te nemen, dus neem gerust contact met mij op namens de oudere. Als er sprake is van dementie is het prettig om het (gratis & vrijblijvende) kennismakingsgesprek te voeren met een bekende van de oudere erbij. 

Ik sta open voor contact met sociale wijkteams, thuiszorgorganisaties en zorginstellingen.

 contact@creatief-actief.nl
 06-14773802